OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 1 pułku ułanów krechowickich.
   

 2. Odznaka jest jednostopniowa.
   


 

 1. Do zdobycia odznaki w należy zwiedzić 10 miejscowości położonych na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
   
 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 23.09.2010 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej
Szlakiem 1 pułku ułanów krechowickich”

Zamość, Ostrów, Zambrów, Zalesie, Dąbrowa Wielka, Olszewo, Kock, Tykocin, Różan, Ciągaczki, Choromany, Witnice, Piski, Szumowo, Krajewo – Budziły, Wędołki, Borowe, Czyżewo, Wizna, Kamień, Łzy, Wojny, Szuby Włościańskie, Warcele, Hodyszewo, Olszewo, Teresin, Niemirów, Stary Bubel, Burwin, Witroz, Parczew, Dębowa Kłoda, Ostrów Lubelski, Kijany, Spiczyn, Józefów, Grabów Szlachecki, Lipiny, Wołkowyska, Mosty.